Cenník

Ceny sú dohodou za prácu autoplošinou, vrátane kvalifikovanej obsluhy
Hodinová sadzba, začína po pristavení stroja u objednávateľa,
každá začatá hodina 30 Eur/hod
Kilometer 0,80 Eur, štart z Nitry k zákazníkovi

Príplatok 10 Eur/ hod za prácu autoplošinou:
  • Pílenie stromov
  • Za sviatky, sobota, nedeľa
  • Od 22:00 hod do 6:00 hod
  • Práca s chemikáliami
  • Nadštandardná práca, vykonávaná autoplošinou

  • Zľavy poskytujeme od dlhodobého prenájmu nad 1 mesiac!
  • Ceny sú dohodou podľa druhu a náročnosti vykonávanej práce
  • Pri stavebných prácach možnosť využitia prenesenia daňovej povinnosti pre platiteľov DPH / CPA 43/
  • Ceny sú uvedené bez DPH